Veel gestelde vragen

jongens met boekenIs leertalent geschikt voor ieder kind?
Ieder kind dat vastloopt in het reguliere lesaanbod kan baat hebben bij de aanpak van leertalent. Het is niet nodig om eerst allerlei testen te doen om een zogenaamde “leerstoornis” aan te tonen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat er een “klik” is. Daarom neem ik eerst de tijd om een vertrouwensband op te bouwen.

Waarom niet gewoon via de RT-er op school?
Scholen hebben maar een zeer beperkt budget voor het inzetten van RT-ers. Vaak is er dan eerst een uitgebreid pakket aan testen en onderzoeken nodig om hiervoor in aanmerking te komen. Zo vallen veel kinderen “buiten de boot”. Deze kinderen kan ik (ook zonder uitgebreide testen) een duwtje in de juiste richting geven door ze weer zelfvertrouwen te geven en te leren hoe zij het beste de stof tot zich kunnen nemen.

Hoe lang duurt een begeleidingstraject?
Dat hangt erg af van het kind en de hulpvraag. Vaak is een periode van een paar maanden voldoende om het kind handvatten te geven en weer op weg te helpen. Soms is een langer traject nodig of komen we tussentijds meer aandachtspunten tegen. Na 8 weken heb ik altijd een evaluatiegesprek met de ouders en kunnen we bekijken of het kind weer zelfstandig verder kan of dat we de begeleiding voortzetten.

Voor wie is Remedial Teaching?
Voor alle kinderen die vastlopen in het leerproces. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals een kind dat de aangeboden leerstof niet goed kan verwerken of een kind met een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Maar het kan ook zijn dat een kind niet om hulp durft te vragen of door omstandigheden (ziekte, privéproblemen) minder met de leerstof bezig is geweest en daardoor een achterstand heeft opgelopen.

Wat is een Remedial Teacher eigenlijk?
Een Remedial Teacher geeft vakkundige hulp op maat aan kinderen die vastgelopen zijn in het leerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. Een remedial teacher is een bevoegd leerkracht (PO of VO) die zich heeft gespecialiseerd als Master SEN (special educational needs).

Uiteraard kan ik ook op school advies geven en ga ik in gesprek met de leerkracht.