Visie

Alle kinderen zijn verschillend. Ze verschillen in hun interesses, in hun manier van reageren, maar ook in hun manier van leren. De één wordt opstandig als iets niet lukt, de ander trekt zich terug. De één heeft visuele ondersteuning nodig, de ander heeft vooral bevestiging nodig. Helaas worden die verschillende manieren niet door alle onderwijsmethodes in Nederland ondersteund.

kinderne in doos

Zo kan het voorkomen dat een kind vastloopt in het onderwijs met als gevolg een moedeloze, onzekere houding. Dan zal het kind het plezier in school en het leren verliezen.

Ik kan helpen door kinderen hun talent en kracht te laten ontdekken. Kinderen kunnen vaak zelf heel goed aangeven wat voor hen werkt. Door oplossingsgericht te denken kunnen we de leermethodes afstemmen of omvormen naar het talent van het kind. Zo doorbreken we de negatieve spiraal. Het kind merkt dat het wél iets kan en doet weer succeservaringen op. Zo wordt leren weer een positieve ervaring en komt de motivatie en het zelfvertrouwen weer terug!