Werkwijze

Ieder kind is van nature nieuwsgierig en leergierig. Maar kinderen leren wel allemaal op hun eigen manier. Helaas verdwijnt die leergierigheid soms naar de achtergrond door de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. Iedereen kan weer “leren leren”, maar soms heb je daar gewoon een beetje ondersteuning bij nodig. Of het nu komt doordat er sprake is van dyslexie, ADHD, concentratieproblemen of weinig zelfvertrouwen. Het gaat er om dat het plezier in leren weer terug komt en dat een kind weer positieve ervaringen op doet.

jongen grondKinderen hebben zelf het vermogen om aan te geven wat voor hen werkt. Wat kan ik goed en wat gaat mij helpen bij het oplossen van dit probleem? Kinderen de gelegenheid geven om dit uit te zoeken, kan vaak al een opening zijn tot de juiste oplossing. Luisteren naar kinderen, maar dan ook echt luisteren en de juiste vragen stellen levert verrassend mooie resultaten op. Ik wil je graag helpen bij de zoektocht naar het leertalent van jouw kind!

Wil je graag samen aan de slag? Dan ga ik meestal als volgt te werk:

Na het eerste contact via de mail of telefoon, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Intakegesprek met ouders (ca. 30 minuten).
Wat is jullie vraag? Waar loop je tegenaan? We gaan in gesprek en kijken samen wat de vervolgstappen zullen zijn.
Van beide kanten zal er een positief gevoel moeten zijn voor verdere samenwerking. Het gesprek is daarom geheel vrijblijvend.

Begeleiding kind
De eerste keren zal de begeleiding met het kind in het teken staan van het opbouwen van een vertrouwensband. Dit is van belang wanneer je met elkaar samenwerkt. Ook zullen we samen kijken welke leervoorkeuren het kind heeft en waar de interesses liggen. Samen gaan we doelen stellen, waar de komende periode aan gewerkt zal worden.

Tijdens de begeleiding is er veel interactie en beweging. Om tot leren te komen moet een kind in balans en gefocust zijn. Dit kan met kleine ontspanningsoefeningen of door middel van spelletjes.

meisje petjeBij de begeleiding staat het werken vanuit de talenten van het kind voorop. Welke krachtbronnen kunnen we inzetten om tot goede oplossingen te komen? Samen komen we tot het gewenste resultaat.

Het kind zal tijdens de periode van begeleiding ook opdrachten meekrijgen om thuis aan te werken. Dit kan een doe-opdracht zijn of een opdracht om over na te denken.
Als ik op school met een kind aan de slag ga, zal contact met de leerkracht vanzelfsprekend zijn. Maar ook als ik in mijn eigen praktijk (thuis) met het kind werk, zal ik contact onderhouden met de leerkracht.

Na een periode van ongeveer 8 weken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Aan de hand daarvan bepalen we samen of er nog meer begeleiding nodig is of dat het kind weer op de goede weg is.

Tarief begeleiding 60 minuten: 50 euro 

Tarief evaluatiegesprek+ het maken van een handelingsplan: 50 euro 

Algemene Voorwaarden